dvoje

MUŠKI POLNI ORGANIPolni organi su delovi tela koji učestvuju u razmnožavanju. Postoje unutrašnji i spoljašnji polni organi, i kod muškaraca i kod ženskog pola. Unutrašnji polni organi su unutar karlice i ne vide se. Spoljašnji polni organi su izvan karlice, vidljivi su i nazivaju se genitalije.SPOLJAŠNJI MUŠKI POLNI ORGANI


Spoljašnji muški polni organi su:
 • polni ud (lat. penis)
 • mošnice (lat. scrotum)

SKROTUM je kožna kesa u kojoj su smešteni testisi, pasemenik, deo semenovoda. Nalazi se između tela penisa i analnog otvora. Od puberteta skrotum je pokriven stidnim dlakama. Uloga skrotuma je da štiti testise i čuva ih na optimalnoj temperaturi.


spoljašnji muški polni organi
      1 = telo penisa
      2 = kožica penisa (prepucijum)
      3 = glavić penisa
      4 = testisi
Spoljašnji muški polni organi
Spoljašnji muški polni organi
spoljašnji muški polni organi
1 = telo penisa
2 = kožica penisa (prepucijum)
3 = glavić penisa
4 = testisi


spoljašnji muški polni organi
      Glans = glavić penisa
      Shaft (osovina) = telo penisa
      Scrotum = mošnice
      Anus = čmar
Spoljašnji muški polni organi_odozdo
Spoljašnji muški polni organi_odozdo
spoljašnji muški polni organi
Glans = glavić penisa
Shaft (osovina) = telo penisa
Scrotum = mošnice
Anus = čmar


PENIS je polni ud, slobodan i pokretan. Čine ga koren, telo, vrat i glavić. Penis ima tri funkcije: seksualnu funkciju, mokraćnim kanalom se izbacuje mokraća iz mokraćne bešike, takođe i sperma prilikom ejakulacije.


penis
      1 - prepucijum
      2 - vrat penisa
      3 - korona*
      4 - glavić penisa
      5 - otvor mokraćnog kanala
      6 - frenulum**
      7 - telo penisa
Penis
* Rubovi glavića oblikuju koronu glavića koja natkriva vrat penisa.
** Frenulum je nabor prepucijuma koji se proteže sa donje strane penisa ka otvoru mokraćnog kanala.


Penis
penis
1 - prepucijum
2 - vrat penisa
3 - korona (rubovi glavića oblikuju koronu glavića koja natkriva vrat penisa)
4 - glavić penisa
5 - otvor mokraćnog kanala
6 - frenulum (nabor prepucijuma koji se proteže sa donje strane do otvora mokraćnog kanala)
7 - telo penisa


Penis je pokriven tankom kožom. U predelu vrata penisa koža je dvostruka, pokretna i naziva se prepucijum (kožica penisa). Prepucijum je pričvršćen za glavić penisa nežnom vezicom u obliku nabora, koja se naziva frenulum.

Kod neobrezanih muškaraca prepucijum prekriva glavić, pokretan je, lako se prevlači sa glavića nadole i tada glavić postaje potpuno vidljiv. Takođe, u erekciji se kod neobrezanih muškaraca prepucijum samostalno povlači sa glavića.

Obrezani muškarci nemaju prepucijum, jer se obrezivanjem on hirurški uklanja. Njihov glavić penisa je uvek otkriven i vidljiv.


neobrezan i obrezan penis neobrezan i obrezan penis

Penis nije mišić, penis nema mišiće. On se ukrućuje zato što se napuni krvlju. To je omogućeno njegovom strukturom koju čine tri cilindrična tela: dva Corpus Cavernosum (upravo u njima je pojačan dotok krvi tokom erekcije) i jedan Corpus Spongiosum (opkoljava mokraćni kanal kojim se izbacuju mokraća i sperma). U toku seksualnog uzbuđenja krvni sudovi penisa se dodatno ispune krvlju što rezultira erekcijom (podizanje i ukrućenost penisa). Na ovaj naćin je omogućen polni čin tj. ulazak penisa u vaginu.


erekcija erekcija
Pojačan dotok krvi u kavernoznim telima penisa tokom erekcije_poprečan prikazerekcija erekcija
Pojačan dotok krvi u kavernoznim telima penisa tokom erekcije_uzdužan prikaz
UNUTRAŠNJI MUŠKI POLNI ORGANI


Unutrašnji muški polni organi su:
 • semenik (lat. testis)
 • pasemenik (lat. epididymis)
 • semenovodi (lat. vas deferens ili ductus deferens)
 • akcesorne polne žlezde
  • semena kesica (lat. vesicula seminalis ili seminal vesicle)
  • prostata (lat. prostata)
  • Cowper-ove i Littre-ove žlezde (lat. glandulae urethrales)
 • mokraćni kanal (lat. urethra)

muški genitalni trakt
      Bladder = mokraćna bešika
      Urethra = mokraćni kanal
      Penis = polni ud
      Testicle = semenik
      Epididymis = pasemenik
      Vas deferens = semenovod
      Prostate gland = prostata
      Seminal vesicle = semena kesica
   Muški genitalni trakt
Muški genitalni trakt
muški genitalni trakt
Bladder = mokraćna bešika
Urethra = mokraćni kanal
Penis = polni ud
Testicle = semenik
Epididymis = pasemenik
Vas deferens = semenovod
Prostate gland = prostata
Seminal vesicle = semena kesica


SEMENIK (lat. TESTIS) je muška polna žlezda loptastog oblika, ima ih dva (levi i desni), oba su smešteni u kožnoj kesi (mošnice = scrotum). Testis ima dve uloge: stvara muške polne ćelije (spermatozoide), proizvodi androgene hormone tj. muške polne hormone (testosteron, androsteron).

PASEMENIK (lat. EPIDIDYMIS) je skladište spermatozoida u kome spermatozoidi dozrevaju. Pruža se od testisa do semenovoda. Ima ih dva, svaki je uzdužno priljubljen na i iza pripadajućeg testisa.

SEMENOVOD (lat. VAS DEFERENS, DUCTUS DEFERENS) je kanal koji sprovodi spermatozoide od pasemenika (epididimisa) do mokraćnog kanala (uretre). Ima ih dva (desni i levi), svaki se pruža od odgovarajućeg epididimisa do uretre u koju se uliva dok prolazi kroz prostatu.

SEMENA KESICA (lat. SEMINAL VESICLE, VESICULA SEMINALIS) je jedna od akcesornih muških polnih žlezda koja proizvodi materije koje ulaze u sastav semene tečnosti, koja se zatim spaja sa spermatozoidima čineći spermu (ejakulat). Zahvaljujući materijama iz ove žlezde, sperma je lepljiva i ima alkalan pH. Postoje dve semene kesice, svaka se nalazi bočno ispod mokraćne bešike, a iznad prostate. Odvodni kanal svake semene kesice se otvara u odgovarajući Vas Deferens dok ulazi u prostatu.

PROSTATA (lat. PROSTATA) je jedna od akcesornih muških polnih žlezda veličine i oblika kestena (naš narod je naziva "kestenjača"). Ona proizvodi materije koje ulaze u sastav semene tečnosti, koja se zatim spaja sa spermatozoidima čineći spermu (ejakulat). Materije iz ove žlezde su važne za erekciju, ejakulaciju, pokretljivost spermatozoida, zaštitu repoduktivnih i mokraćnih puteva od infekcije. Prostata se nalazi ispod mokraćne bešike i ispred rektuma (završni deo debelog creva), a okružuje uretru (mokraćni kanal). Upravo u tom delu mokraćnog kanala nalaze se otvori kroz koje u prostatičnu uretru dolaze sekreti semenih kesica i spermatozoidi iz testisa čineći tako, zajedno sa sekretom prostate - spermu (ejakulat).

COWPER-ove ŽLEZDE, LITTRE-ove ŽLEZDE (lat. GLANDULAE URETHRALES) su akcesorne polne žlezde koje se nalaze u karličnom delu mokraćnog kanala. Proizvode materije koje ulaze u sastav sperme (ejakulata).

MOKRAĆNI KANAL (lat. URETHRA) je cev duga oko 20 cm koja se pruža od mokraćne bešike, prolazi kroz prostatu i karlicu, a na izlasku iz karlice ulazi u sastav penisa. Završava se otvorom na glansu penisa. Izvodi mokraću iz mokraćne bešike, takođe, izvodi spermu prilikom ejakulacije. Ne može da vrši obe funkcije istovremeno, tako da kada izbacuje spermu - ne može da izbacuje urin, i obrnuto (kad izbacuje urin - ne može da izbacuje spermu).


_________________
NAPOMENA: razlikovati uretru (lat. urethra) od uretera (lat. ureter).

urinarni trakt

Ureter tj. mokraćovod (lat. ureter) je cev koja se pruža od bubrega do mokraćne bešike prenoseći mokraću. Ima ih dva, od svakog bubrega počinje po jedan ureter, svaki se uliva bočno u mokraćnu bešiku.

Uretra tj. mokraćni kanal (lat. urethra) kod muškaraca je cev duga oko 20 cm koja se pruža od mokraćne bešike do otvora na glansu penisa i izbacije mokraću i spermu. Uretra kod žena je cev duga oko 5 cm koja se pruža od mokraćne bešike do otvora u vulvi između klitorisa i ulaza u vaginu; služi samo za izbacivanje urina. Zato što je kratka, uretra kod žena vrlo lako prenosi infekciju sa vulve na mokraćnu bešiku, pa ženski pol mnogo češće boluje od upala mokraćnih puteva.
Copyright© 2018 Dr Mićović
Pregledom sadržaja ovog sajta prihvatate Uslove korišćenja