dvoje

POSTKOITALNA (HITNA, URGENTNA) KONTRACEPCIJA
TJ. "PILULE ZA JUTRO POSLE", "PILULE ZA DAN POSLE"Postkoitalna kontracepcija, hitna kontracepcija, urgentna kontracepcija, "pilule za jutro posle", "pilule za dan posle" - sve su ovo nazivi za kontracepciju koja se koristi POSLE nezaštićenog seksualnog odnosa, a ne kao zaštita od neželjene trudnoće. Primetićeš da nije navedeno da je ovo metod kontracepcije, već samo kontracepcija - jer je ovaj tretman osmišljen kao rezervno rešenje, a ne kao redovan metod zaštite od trudnoće.

hitna kontracepcija

Način delovanja hitne kontracepcije se zasniva na prisustvu visoke doze sintetskih ženskih polnih hormona (u novije vreme je najčešće zastupljen sintetski hormon levonorgestrel). Ovi hormoni deluju tako što:

 • povećavaju viskoznost (zgušnjavanje) cervikalne sluzi, što sprečava prolaz spermatozoida kroz grlić materice
 • ometaju ili sprečavaju ovulaciju
 • sprečavaju oplođenje jajne ćelije
 • ometaju transport jajne ćelije i spermatozoida
 • sprečavaju da se eventualno oplođena jajna ćelija usadi u zid materice

Svi ovi mehanizmi delovanja utiču samo na procese ovulacije i oplođenja, što znači da hitna kontracepcija sprečava trudnoću pre nego što do trudnoće dođe. Ako se implantacija jajne ćelije u materični zid već dogodila, a to se smatra početkom trudnoće - hitna kontracepcija uopšte više nije efikasna. Ona nije abortivna pilula tj. ne može da izazove prekid trudnoće, uopšte ne utiče na plod, takođe ne deluje štetno na plod u slučaju da se uzme kad je trudnoća već počela.

Da zaključimo još jednom: hitna kontracepcija deluje tako što sprečava da do trudnoće dođe, a nema uticaja na trudnoću ukoliko je ona već nastala.Kada se koristi hitna kontracepcija?


Mora da se naglasi da ovo nije redovna kontracepcijska metoda, a primenjuje se samo u zaista izuzetnom slučaju:
 • kada otkaže (zataji) redovan metod kontracepcije (na primer: pukne kondom, spadne kondom)
 • neredovna primena uobičajene kontracepcije (na primer: devojka zaboravi da popije anti-bebi pilulu a imala je seksualan odnos posle toga, devojka zaboravi da stavi dijafragmu pre seksualnog odnosa)
 • kada je napravljena slučajna greška prilikom primene redovne metode zaštite (na primer: neprimećeno mehaničko oštećenje kondoma nakitom ili zubima)
 • kod nepravilne upotrebe redovne zaštite (na primer: spermicid nije pravilno nanet na dijafragmu, nepravilnost u metodi prekinutog snošaja, nepravilnost u određivanju plodnih dana)
 • kada nije korišćen nijedan metod zaštite pre seksualnog odnosa, niti u toku seksualnog odnosa (na primer, ne primenjuje se neki stalni oblik zaštite od trudnoće, a istovremeno se desi neplaniran seksualan odnos)
 • takođe se primenjuje posle silovanja

Dakle, hitna kontracepcija se preporučuje samo u slučaju nezaštićenog polnog odnosa, i to bez obzira na dan menstrualnog ciklusa.

Nikako se ne sme uzimati često, jer može doći do predoziranja hormonima koji onda izazivaju haos u organizmu, a ne postoji antidot ("protivotrov"), već se može delovati samo na ublažavanju simptoma.

Pošto je njihova upotreba od ogromnog, a često od presudnog značaja u sprečavanju trudnoće, mora se pametno i odgovorno pristupiti svakom aspektu seksualnog života i biti dosledan u pravilnoj primeni redovnih kontraceptivnih metoda, a hitnoj kontracepciji pristupiti samo u izuzetno vanrednim situacijama.

Ako postoji potreba za hitnu kontracepciju više od jednom - treba razmisliti o promeni dotadašnje redovne kontraceptivne metode.Kako se koristi hitna kontracepcija?


Pilula za hitnu kontracepciju se može kupiti u apoteci bez lekarskog recepta. Iako se može nabaviti bez recepta, bolje je prethodno se posavetovati sa ginekologom. Lekar treba da obavi klinički pregled devojke, da proveri da li devojka ima neke bolesti i koje druge lekove koristi. Takođe, ako imaš bilo kakvo pitanje ili nejasnoću, obavezno pitaj svog ginekologa.

Ovaj lek se primenjuje najkasnije 72 -120 časova (zavisno od tipa pilula) nakon nezaštićenog polnog odnosa. Što se ranije primeni, efikasnost je veća. Kasnijom primenom kontraceptivni efekat se sve više smanjuje, odnosno raste rizik od nastanka trudnoće. Dakle, pravilo je da se uzmu što pre posle nezaštićenog seksualnog odnosa, najbolje u toku prvih 12 časova.

muška sterilizacija

Koristi se ukupno 1 ili 2 hormonske tablete, zavisi od tipa pilula. Ako je jedna pilula u pakovanju, samo se ona proguta. Ako su 2 pilule u pakovanju, jedna se proguta odmah, a druga 12 časova nakon toga.

muška sterilizacija

NAPOMENA: hitna kontracepcija ne štiti od nezaštićenog seksualnog odnosa koji se desi nakon što se popije hitna pilula, bez obzira na to što na pakovanju pilule piše da štiti 72 časa ili 120 časova.Efikasnost


Efikasnost je veća ako se ranije upotrebi, najveća je ako to bude u toku prvih 12h posle nezaštićenog seksualnog odnosa. Kako vreme prolazi, efikasnost je sve manja:

 • kada se primeni do 24 časa nakon nežaštićenog polnog odnosa, hitna kontracepcija je 95% efikasna u sprečavanju trudnoće (to znači da 5 žena od 100 žena, koje upotrebe ovaj lek do 24 časa posle nezaštićenog odnosa, će zatrudneti u toku 1 godine)
 • kada se primeni 24-48 časova nakon nežaštićenog polnog odnosa, hitna kontracepcija je 85% efikasna u sprečavanju trudnoće (to znači da 15 žena od 100 žena, koje upotrebe ovaj lek 24-48 časova posle nezaštićenog odnosa, će zatrudneti u toku 1 godine)
 • kada se primeni 48-72 časa nakon nežaštićenog polnog odnosa, hitna kontracepcija je 58% efikasna u sprečavanju trudnoće (to znači da 42 žene od 100 žena, koje upotrebe ovaj lek 48-72 časa posle nezaštićenog odnosa, će zatrudneti u toku 1 godine)

efikasnost hitne kontracepcije

Srazmerno sličan tempo pada efikasnosti je i pri uporebi hitnih pilula koje deluju do 120 časova nakon nežaštićenog seksualnog odnosa.

Osim vremenskog intervala, efikasnost smanjuje i povraćanje ako se javi u prva 2 časa po korišćenju pilule. Povraćanje je čest neželjeni efekat upotrebe hitne kontracepcije (javlja se kod 20% žena). U tom slučaju treba ponovo uzeti 1 pilulu.

Kontraceptivnu efikasnost "pilula za jutro posle" umanjuju lekovi koji indukuju enzime jetre (na primer: carbamazepin, rifampicin, rifabutin, phenytoin, phenobarbiton, primidone).

Efikasnost hitne kontracepcije je velika, ali manja od efikasnosti redovne kontracepcije, zato je neophodno pravilno i redovno primenjivati neki efikasan kontraceptivnI metod, a hitan tretman samo u izuzetno vanrednim situacijama.

Ako se desi da posle tretmana hitnom kontracepcijom, sledeća menstruacija kasni više od 4 dana, napraviti urinski test za trudnoću koji se kupuje u apotekama. Ukoliko menstrualno krvarenje kasni više od 7 dana ili je neobično oskudno ili neuobičajeno obilno - što pre se obratiti ginekologu.Neželjeni efekti


 • mučnina se javlja u oko 50% slučajeva
 • povraćanje se javlja u oko 20% slučajeva; ako se povraća u periodu kraćem od 2 časa posle uzimanja hitne kotracepcije, treba ponovo uzeti 1 pilulu
 • glavobolja se javlja u oko 20% slučajeva
 • bol u donjem delu trbuha
 • napetost i/ili bolovi u dojkama
 • poremećaj menstrualnog ciklusa, bolna sledeća menstruacija, pojava neregularnog krvarenja pre sledeće menstruacije
 • malaksalost, umor


Kontraindikacije


Upotreba hitne kontracepcije se ne preporučuje u sledećim slučajevima:
 • devojka je mlađa od 16 godina
 • mučnina, povraćanje
 • dijareja (proliv)
 • vaginalno krvarenje nepoznatog porekla
 • trudnoća (pošto je tretman u tom slučaju neefikasan)
 • bolest jetre
 • bolest tankog creva
 • migrena
 • težak oblik astme
 • ženske osobe koju su imale vanmateričnu trudnoću ne bi smele da koriste hitnu pilulu


Prednosti


 • efikasnost hitne kontracepcije u sprečavanju neželjene trudnoće u vanrednim situacijama je velika; efikasnost je veća ako se tretman koristi što ranije, najveća je ako to bude u toku prvih 12h posle nezaštićenog seksualnog odnosa
 • ukoliko dođe do trudnoće uprkos primeni hitne kontracepcije, nije neophodan abortus jer nije dokazano štetno dejstvo na plod


Nedostaci


 • nije redovan kontracepcijski metod
 • ima brojne neželjene efekte
 • iako nije metod kontracepcije, potrebno je istaći da hitna kontracepcija ne štiti od polnih infekcija
Stručnjaci smatraju da, za većinu žena, benefiti ovog tretmana prevazilaze sve njegove mane, i da su neželjena dejstva i nedostaci manje štetni od neželjene trudnoće i abortusa. U svakom slučaju, posavetuj se sa svojim ginekologom o svim nedostacima i prednostima hitne kontracepcije.Neophodno je još jednom naglasiti da primenu hitne kontracepcije treba ograničiti samo na zaista izuzetne slučajeve kad se desio nezaštićen seksualni odnos, uz još jedno podsećanje da ovo nije kontraceptivni metod, niti zamena za redovnu kontracepciju.
Redovna primena efikasne kontracepcijske metode je imperativ i sastavni deo svakodnevnog života odgovorne i zrele osobe.

Copyright© 2018 Dr Mićović
Pregledom sadržaja ovog sajta prihvatate Uslove korišćenja